jueves, 25 de febrero de 2016

Bases del Concurs: Fem Visibles les dones


Bases del concurs

FEM VISIBLES LES DONES
S’estableixen dues modalitats per participar a aquest concurs.
Modalitat 1: De batxillerat a 3r d’ESO de forma individual.
Modalitat 2: Per a 1r i 2n d’ESO per parelles o individualment.

Per participar s’ha de crear un full de Word, drive o una presentació on es tractin 3 dels 7 primers punts (a escollir). Però tothom ha de desenvolupar el punt 8. Les produccions han de ser creatives, il·lustrades amb fotografies i vídeos. Es tindrà en compte la redacció (cohesió, coherència, riquesa lèxica i morfològica, i ortografia), l’originalitat, la presentació, així com la cerca de la informació.
S’haurà de precisar de quines fonts s’ha extret la informació: bibliografia o webgrafia.

Les produccions s’hauran d’enviar al correu bibliomacia@iesfrancescmacia.org  abans del 4 d’abril de 2016.

Per Sant Jordi, es publicaran i lliuraran els guardons als treballs premiats.


No hay comentarios:

Publicar un comentario